۲۹ مرداد

Benz Patent- Motorwagen «1886»

Benz Patent- Motorwagen «1886»     این نه فقط یکی از مهم‌ترین خودروها در شجره نامه مرسدس بنز، بلکه یکی از مهمترین خودروهای تاریخ هست . تعداد زیادی از صاحب نظران، این خودرو راکه برای نخستین بار سال 1886 معرفی شد، نخستین ماشین واقعی ساخت بشر میدانند. خودرو سه چرخ کارل بنز از موتور 1 لیتری تک…