۲۹ مرداد

Mercedes- Benz 500E «1991- 1994»

 Mercedes- Benz 500E «1991- 1994» بسیاری 500E را حد نهایی یک سدان اسپرت ساخت مرسدس بنز می‌دانند. این مدل که بر پایه سدان میدسایز مرسدس توسعه یافته، دارای محورهای پهن تری در جلو و عقب بوده، سوار بر یک فنربندی تقویت شده، از ترمزهای قدرتمندتری در چهار گوشه خود بهره می‌برد. نیروبخش آن نیز یکV8…