۲۹ مرداد

Mercedes- Benz 600 Pullman «1964»

Mercedes- Benz 600 Pullman «1964» سال 1963، مرسدس سدان مجللی را با نام 600 معرفی کرد که در دو اتاق عادی و لانگ قابل خریداری بود و منظور از اتاق لانگ، لیموزین کشیده اي با پسوند پولمان هست که دارای یک جفت صندلی اضافی، پشت به پشت صندلی هاي جلو و رو به صندلی هاي…