۲۹ مرداد

Mercedes- Benz C111

Mercedes- Benz C111 شاید کمی عجیب باشد که یک خودرو مفهومی را در فهرست بهترین ساخته هایي که مرسدس تا به امروز به ساخت رسانده، قرار میدهیم اما C111 سیک نماد برای مرسدس بنز هست. این خودرو اسپرت، گُوه اي شکل که در اصل بعنوان مبنایی برای توسعه یک موتور دورانی برای ساخته هاي آتی مرسدس طراحی و مهندسی شد…