۲۹ مرداد

Mercedes- Benz SLR McLaren Stirling Moss «2009»

Mercedes- Benz SLR McLaren Stirling Moss «2009» چه چیزی میتواند بهتر از ابرخودرویی دلفریب با درهای پروانه اي باشد که با همکاری مرسدس بنز و مک لارن خلق شده؟ معلوم هست ابرخودرویی الهام شده از 300SLR مسابقه اي مرسدس که سال 1955 با رانندگی سرِ استرلینگ ماس فاتح میله میلیا شد و در ادامه همین…